Privatlivspolitik

1. Generelle betingelser for brug af hjemmesiden og de tilbudte tjenester

Brug af hjemmesiden www.voltriderz.com indebærer fuld accept af de generelle brugsbetingelser beskrevet herunder. Disse betingelser kan ændres eller suppleres når som helst, og brugerne af hjemmesiden opfordres derfor til regelmæssigt at konsultere dem.

Hjemmesiden er normalt tilgængelig for brugere til enhver tid. Dog kan www.voltriderz.com beslutte at afbryde hjemmesiden til teknisk vedligeholdelse og vil bestræbe sig på at informere brugerne om datoer og tidspunkter for interventionen på forhånd.

Hjemmesiden opdateres regelmæssigt. Ligeledes kan de juridiske meddelelser ændres når som helst: de er dog bindende for brugeren, som opfordres til at henvise til dem så ofte som muligt for at læse dem.

Vært: o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Frankrig.

2. Beskrivelse af de leverede tjenester

Formålet med hjemmesiden www.voltriderz.com er at give information om alle virksomhedens aktiviteter.

www.voltriderz.com bestræber sig på at give information på hjemmesiden, der er så præcis som muligt. Dog kan det ikke holdes ansvarlig for udeladelser, unøjagtigheder og mangler i opdateringen, uanset om disse skyldes fejl fra dem selv eller tredjeparts partnere, der leverer denne information.

Alle oplysninger på hjemmesiden gives kun til informationsformål og kan ændres. Desuden er informationen på hjemmesiden ikke udtømmende. Den gives under forbehold af ændringer, der er foretaget siden den blev online.

3. Kontraktmæssige begrænsninger på tekniske data

Hjemmesiden bruger JavaScript-teknologi.

Hjemmesiden kan ikke holdes ansvarlig for materiel skade relateret til brugen af hjemmesiden. Desuden forpligter hjemmesidens bruger sig til at tilgå hjemmesiden ved hjælp af nyt, virusfrit udstyr og med en opdateret browser af nyeste generation.

4. Intellektuel ejendomsret og forfalskning

Voltriderz.com er en uafhængig hjemmeside, der publicerer information om ebike-produkter. Alle billeder og logoer er udelukkende ejendom af deres ejer. Informationen indeholdt på denne hjemmeside er kun til generel informationsformål og er ikke beregnet til at være en erstatning for professionel rådgivning. Noget indhold kan indeholde affiliate links, hvilket betyder, at vi kan modtage en provision, hvis du foretager et køb gennem et link på vores hjemmeside.

5. Ansvarsbegrænsning

www.voltriderz.com kan ikke holdes ansvarlig for direkte og indirekte skader forårsaget på brugerens udstyr, når der tilgås www.voltriderz.com hjemmesiden, og som skyldes brugen af udstyr, der ikke opfylder de angivne specifikationer i punkt 4, eller på grund af forekomsten af en fejl eller inkompatibilitet.

www.voltriderz.com kan ikke holdes ansvarlig for indirekte skader (såsom tab af marked eller tab af mulighed) som følge af brugen af hjemmesiden.

Interaktive områder (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktområdet) er tilgængelige for brugere. www.voltriderz.com forbeholder sig retten til at slette uden forudgående varsel ethvert indhold, der er lagt op i dette område, som strider mod lovgivningen i Frankrig, især bestemmelserne relateret

til databeskyttelse. Om nødvendigt forbeholder www.voltriderz.com sig også retten til at holde brugeren civilt og/eller strafferetligt ansvarlig, især i tilfælde af racistiske, fornærmende, ærekrænkende eller pornografiske beskeder, uanset det anvendte medium (tekst, billeder osv.).

6. Administration af personlige data

I Frankrig er personlige data beskyttet især ved lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, lov nr. 2004-801 af 6. august 2004, artikel L. 226-13 i den franske straffelov og det europæiske direktiv af 24. oktober 1995.

Ved brug af hjemmesiden kan følgende oplysninger indsamles: URL’en på de links, hvorigennem brugeren har haet adgang til hjemmesiden, brugerens adgangsudbyder, brugerens internetprotokol (IP) adresse.

Under alle omstændigheder indsamler www.voltriderz.com kun personlige oplysninger om brugeren til formålet med visse tjenester, der tilbydes af www.voltriderz.com hjemmesiden. Brugeren giver disse oplysninger med fuld viden om fakta, især når han/hun selv indtaster dem. Det er derefter specificeret for hjemmesidens bruger, om de er forpligtet til at give disse oplysninger eller ej.

I overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 38 og efterfølgende i lov 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende databehandling, filer og friheder, har enhver bruger ret til at få adgang til, rette og modsætte sig personlige data, der vedrører ham/hende, ved at fremsætte en skriftlig og underskrevet anmodning, ledsaget af en kopi af identitetsdokumentet med indehaverens underskrift af dokumentet, hvori adressen, hvor svaret skal sendes, angives.

Ingen personlige oplysninger for brugeren af hjemmesiden www.voltriderz.com offentliggøres uden brugerens viden, udveksles, overføres, overdrages eller sælges på noget medium som helst til tredjeparter. Kun antagelsen om tilbagekøb af www.voltriderz.com og dets rettigheder ville tillade transmissionen af nævnte oplysninger til den eventuelle køber, der igen ville være bundet af den samme forpligtelse til opbevaring og ændring af data over for hjemmesidens bruger.

Den ovennævnte hjemmeside er erklæret til CNIL under nummer 1804763.

Databaserne er beskyttet af bestemmelserne i loven af 1. juli 1998, der omsætter direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om den juridiske beskyttelse af databaser.

7. Hypertext links og cookies

Hjemmesiden www.voltriderz.com indeholder et vist antal hypertext links til andre hjemmesider, oprettet med tilladelse fra www.voltriderz.com. Dog har www.voltriderz.com ikke mulighed for at kontrollere indholdet af de sider, der således besøges, og påtager sig derfor intet ansvar for dette.

Gennemsøgning af hjemmesiden kan resultere i installationen af cookie(r) på brugerens computer. En cookie er en lille fil, der ikke tillader brugeren at blive identificeret, men som registrerer oplysninger relateret til en computers navigation på en hjemmeside. De således opnåede data er beregnet til at lette efterfølgende navigation på hjemmesiden, og er også beregnet til at tillade forskellige foranstaltninger af frekvens.

Afvisning af at installere en cookie kan gøre det umuligt at få adgang til visse tjenester. Dog kan brugeren konfigurere sin computer på følgende måde for at nægte installationen af cookies:

I Internet Explorer: Værktøjs fanen (piktogram i form af et tandhjul øverst til højre) / Internetindstillinger. Klik på Fortrolighed og vælg Bloker alle cookies. Valider med Ok.

Under Firefox: øverst i browserens vindue, klik på Firefox-knappen, gå derefter til fanen Indstillinger. Klik på fanen Privatliv.
Indstil Bevaringsreglerne til: brug brugerdefinerede indstillinger for historik. Fjern endelig markeringen for at deaktivere cookies.

I Safari: Klik på menuikonet (symboliseret ved et tandhjul) øverst til højre i browseren. Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I “Privatliv”-afsnittet klik på “Indstillinger for indhold”. I “Cookies”-afsnittet kan du blokere cookies.

I Chrome: Klik på menuikonet (symboliseret ved tre vandrette linjer) øverst til højre i browseren. Vælg Indstillinger. Klik på Vis avancerede indstillinger. I “Privatliv”-afsnittet klik på indstillinger. I “Privatliv”-fanen kan du blokere cookies.

8. Amazon & Aliexpress Affiliate Programmer

Denne hjemmeside deltager i Amazon Europe S.à.r.l. Associates Program, et affiliate program designet til at give en måde for sider at tjene penge på ved at linke til Amazon.com.

Denne hjemmeside deltager i AliExpress Affiliate Program. Dette program er designet til at tillade sider at tjene penge ved at linke til AliExpress.com.

9. Gældende lov og jurisdiktion

Enhver tvist i forbindelse med brugen af hjemmesiden er underlagt fransk lov. De kompetente domstole i Paris har eksklusiv jurisdiktion.

10. De vigtigste love, der er bekymret

Lov nr. 78-87 af 6. januar 1978, især ændret ved lov nr. 2004-801 af 6. august 2004 om informationsteknologi, filer og friheder.

Lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi.

11. Ordliste

Bruger: Internetbruger, der forbinder til og bruger den ovennævnte hjemmeside.

Personlige oplysninger: “oplysninger, der på nogen måde tillader direkte eller indirekte identifikation af de fysiske personer, som de gælder for” (artikel 4 i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978).