bafang ebike reparatur-werkstatt arbeiter

Bafang Motor Problem: De 5 Största Problemen Och Hur Man Löser Dem

Elcyklar revolutionerar hur vi tar oss runt i våra städer och samhällen. Detta har lett till en ökad efterfrågan på innovativa och högkvalitativa komponenter, som kraftfulla elmotorer från Bafang. Men som med all teknik kan användare stöta på problem som påverkar deras cykelupplevelse. I den här artikeln kommer vi att granska vanliga problem med Bafang-motorer och ge tips för felsökning och underhåll av din motor.

Problem med Bafang Center Motor

När vi går djupare in på problemen med Bafang motorer är det viktigt att notera att olika modeller har sina egna unika utmaningar. Tre populära elektrisk cykel konverterings kit modeller, nämligen Bafang BBS01, Bafang BBS02 och Bafang BBSHD, är inget undantag från denna regel.

 • Bafang 250W (BBS01): Denna lättare modell används oftast för stadspendling och kan ibland ha problem med lågt vridmoment, särskilt vid branta backar. Om du upplever detta, se till att du använder rätt växelförhållande för din terräng och överväg en firmware-uppdatering för att förbättra prestanda.
 • Bafang 750W (BBS02): Denna mångsidiga mellanklassmotor har ibland problem med överhettning, särskilt under långa backklättringar. I sådana fall bör du först kontrollera temperatursensorn. Om problemet kvarstår, konsultera en tekniker för en mer djupgående bedömning.
 • Bafang 1000W (BBSHD): Denna tungviktare i Bafang-sortimentet är utformad för tuffare förhållanden. Användare har rapporterat om högt batteridränering på grund av dess höga effektuttag. Genom att övervaka batteriets tillstånd och uppgradera till ett robustare batterihanteringssystem (BMS) kan man ofta mildra detta problem.

Problem med Bafang Mittmonterad Motor (M-Series)

bafang m510 motor
M-serien av Bafang-motorer, som inkluderar modeller som Bafang M200, M300, M400, M420, M500, M510, M600, M625, M800 och M820, är känd för sin integration av avancerade funktioner och smart teknik. Men dessa motorer är inte utan sina unika utmaningar. Användare har ofta rapporterat problem som sensorfel, programvarubuggar, överhettning och överdrivet ljud. För att åtgärda dessa problem är det viktigt att hålla din firmware uppdaterad och att regelbundet inspektera sensorer och anslutningar för optimal prestanda.

Bafang-modell Vanliga problem Felsökningstips
BBS01 Lågt vridmoment i backar Använd rätt växelförhållande; Uppdatera firmware
BBS02 Överhettning Kontrollera temperatursensorn; Konsultera en tekniker
BBSHD Hög batteriförbrukning Övervaka batteriet; Uppgradera till robust BMS
M200 Begränsad räckvidd Battericeller, BMS
M300 Sensorfel Sensorkalibrering
M400 Ojämn sensorprestanda, Bullrig Sensorkalibrering, kontrollera lösa komponenter
M420 Otillräckligt vridmoment Vridmomentsensor, växelförhållande
M500 Överdrivet ljud Kontrollera lösa komponenter, växeljustering
M510 Programvarubuggar Uppdatera firmware, återställ inställningar
M600 Överhettning, Strömtoppar Temperatursensor, programuppdatering
M625 Oresponsiv gas Gassensor, programuppdatering
M800 Begränsad topphastighet Växelförhållande, justering av hastighetssensor
M820 Spänningsproblem Kontrollera batterispänning, BMS

Problem relaterade till batteriet

En av de vanligaste bekymren med Bafang motorer kommer från batteriproblem. Dessa kan inkludera otillräcklig spänning, felaktiga celler eller problem med batterihanteringssystemet (BMS). För att åtgärda dessa problem, följ dessa steg:

 • Kontrollera batterispänningen: Kontrollera batterispänningen: Kontrollera att elcykelns batteri är fulladdat och levererar rätt spänning till motorn. Om spänningen är för låg kan motorn inte fungera optimalt.
 • Inspektera battericellerna: Skadade eller felaktiga celler kan leda till minskad kapacitet och prestanda. Det är viktigt att byta ut defekta celler för att undvika ytterligare komplikationer.
 • Undersök BMS: Ett felaktigt BMS kan orsaka problem med laddning och urladdning. Kontakta en professionell tekniker om du är osäker på att bedöma BMS själv.

Kontroller- och sensorproblem

En annan vanlig källa till problem med Bafang-motorer är relaterad till kontrollenheten och olika sensorer, såsom temperatur-, vridmoment- och hastighetssensorer. Dessa komponenter hjälper till att reglera motorns prestanda och säkerställer en smidig drift. För att åtgärda dessa problem involverar det vanligtvis följande steg:

 • Kontrollera temperatursensorn: Överhettning kan skada motorn. Om du misstänker ett problem med temperatursensorn, ta bort motorn och leta efter tecken på överhettning.
 • Undersök vridmomentsensorn: En felaktig vridmomentsensor kan leda till en inkonsekvent körkänsla. Inspektera sensorn för eventuella skador eller skräp som kan hindra dess funktion.
 • Inspektera hastighetssensorn och magnetens position: Hastighetssensorn är beroende av en magnet för att mäta din cykels hastighet. Se till att magneten är ordentligt fäst och korrekt justerad i förhållande till sensorn.

Kabel- och anslutningsproblem

Lösa eller skadade anslutningar är en annan vanlig källa till problem med Bafang-motorer. För att lösa dessa problem, följ dessa steg:

 • Kontrollera motorkabeln: Motorkablar kan bli skadade över tid på grund av slitage. Undersök kabeln för eventuella tecken på skador eller fransar.
 • Inspektera e-bromsarna och skift-/växelsensoranslutningarna: Lösa anslutningar kan orsaka oregelbunden prestanda. Se till att alla kontakter är ordentligt på plats och fungerar korrekt.
 • Se till att Anderson-polkontakterna är korrekt installerade: Dessa kontakter används för att koppla batteriet till kontrollenheten. Det är avgörande att de är korrekt installerade för att upprätthålla en stabil strömförsörjning.

LCD-display och felkoder

bafang LCD display felkod
Din Bafang-motors LCD-display ger värdefull information om motorns prestanda och låter dig övervaka dess status. Ibland kan Bafang-displayen visa felkoder som indikerar specifika problem:

 1. Fel 30: Denna kod indikerar ett problem med kommunikationen mellan LCD-displayen och kontrollenheten. Kontrollera lösa anslutningar eller skadade stift.
 2. Fel 21: Denna kod pekar på ett problem med hastighetssensorn. Inspektera sensorn och magnetens justering som nämnts tidigare.
 3. Fel 12: Denna kod betyder att det finns ett problem med CPU:n eller kontrollenheten. Kontakta en professionell tekniker för vidare hjälp.

Problem med växelförhållande och kedjehjulsstorlek

Bafang-motorer är kända för sin mångsidighet och kan anpassas till olika växelförhållanden och kedjehjulsstorlekar. Men att välja fel kombination kan leda till minskad prestanda eller kompatibilitetsproblem. För att optimera din motors effekt, beakta följande faktorer:

 • Välj lämpligt växelförhållande: Experimentera med olika växelförhållanden för att hitta den optimala balansen mellan kraft och effektivitet för dina specifika behov.
 • Välj rätt kedjehjulsstorlek: Större kedjehjul ger högre topphastighet men kan försämra förmågan att klättra i backar. Mindre kedjehjul erbjuder bättre acceleration och backklättringsförmåga på bekostnad av lägre topphastigheter.

Underhåll av din Bafang-motor

Regelbundet underhåll är nödvändigt för att säkerställa din Bafang-motors livslängd och topprestanda. Här är några tips för att hålla din motor i toppskick:

 • Rengör och inspektera regelbundet: Ta bort smuts eller skräp från motorn och dess komponenter och kontrollera tecken på slitage eller skador.
 • Håll anslutningarna säkra: Se till att alla kontakter är fria från korrosion och ordentligt åtdragna för att undvika lösa anslutningar som påverkar prestandan.
 • Utför programuppdateringar: Håll dig uppdaterad med den senaste firmwaren genom att regelbundet kontrollera uppdateringar från Bafang eller din e-cykel-tillverkare.

Avslutningsvis är Bafang-motorer generellt pålitliga och effektiva, men de är inte undantagna från tillfälliga problem. Genom att göra dig bekant med dessa vanliga problem och deras lösningar kan du säkerställa en smidig och trevlig cykelupplevelse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *