Bafang Felkoder Och Vanliga Problem: Felsökning Av Din Elcykel

Fungerar inte din Bafang-elcykel som den ska? Ingen fara! Oavsett om du byggt din egen med ett konverteringskit, kör en fabriksmodell med mittmotor, eller njuter av enkelheten hos en navmotor, så kan dessa kraftfulla maskiner ibland visa felkoder eller drabbas av vanliga problem. Men oroa dig inte, att förstå dessa signaler och hur du åtgärdar dem kan spara dig ett besök hos cykelverkstaden och få dig tillbaka på cykeln på nolltid.

Bafang-displayen: Din elcykels centrala nervsystem

Bafang-displayen visar inte bara siffror; det är din elcykels kommandocentral, som låter dig kontrollera och spåra din prestation på varje cykeltur. Utöver grunderna som hastighet och batteritid ger din display viktig information.

 • Batterispänning: Att hålla ett öga på detta hjälper dig att mäta återstående räckvidd och hantera strömförbrukningen för optimal prestanda.
 • Hastighetsvisning: Övervaka din hastighet i realtid, så att du cyklar säkert och effektivt.
 • Cykelstatus: Se din nuvarande pedalassistansnivå, effekt, trippdistans/kilometerräknare och andra viktiga cykeldatamängder för att maximera prestandan.
 • Lampstatus: Bekräfta om dina lampor är på och fungerar för säkerhet och synlighet.

Viktigt är att displayen också kan visa felförhållandena för olika elektriska komponenter. Det är här dessa felkoder kommer in i bilden, som ger värdefulla ledtrådar om vad som kan vara fel med din mittmotor, navmotor eller andra komponenter i ditt Bafang-system.

Avkoda din Bafang elcykels kryptiska meddelanden


Närbild på ett elcykelstyre med en Bafang-display för övervakning av felkoder och kördata

Bafang-motorer har ett inbyggt diagnosesystem som varnar dig för potentiella problem genom numeriska koder på din display. Dessa koder ger värdefulla ledtrådar om vad som är fel. Låt oss dechiffrera dessa vanliga Bafang-felkoder så att du kan diagnostisera och åtgärda problemet så att du kan dig tillbaka till dina cykeläventyr.

Felkod Beskrivning Berörd del(ar) Möjliga orsaker Lösningar
04 Gasreglaget är inte i rätt position Gasreglage Feljustering av gasreglaget, skadad kabel, felaktigt gasreglage Kontrollera och justera gasreglagets position, inspektera kablar, byt gasreglage vid behov
07 Överspänningsskydd Batteri, laddare Inkompatibel laddare, felaktigt batteri, överladdat batteri Kontrollera kompatibilitet mellan batteri och laddare, inspektera batteri, ladda ur om överladdat
08 Hall-sensorfel Hall-sensor, motor Skadad hall-sensor, lös anslutning, motorfel Kontrollera hall-sensoranslutningar, inspektera för skador, byt vid behov
09 Motorfaslindningsfel Motor Skadade motorlindningar, kortslutning, styrenhetsfel Kontrollera motoranslutningar, inspektera för skador, testa med en annan styrenhet
10 Motor övertemperatur Motor Överbelastning, överhettning på grund av tung användning, blockerat luftflöde Låt motorn svalna, minska belastningen, säkerställ korrekt ventilation
11 Motortemperatursensorfel Motortemperatursensor Felaktig sensor, lös anslutning Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, byt vid behov
12 Motor överström Motor, styrenhet Överdriven belastning på motorn, kortslutning, styrenhetsfel Minska belastningen, kontrollera kablar, inspektera motor och styrenhet
13 Batteritemperatursensorfel Batteritemperatursensor Felaktig sensor, lös anslutning Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, byt vid behov
14 Styrenhets övertemperatur Styrenhet Överbelastning, överhettning på grund av tung användning, blockerat luftflöde Låt styrenheten svalna, minska belastningen, säkerställ korrekt ventilation
15 Styrenhetstemperatursensorfel Styrenhetstemperatursensor Felaktig sensor, lös anslutning Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, byt vid behov
21 Hastighetssensorfel Hastighetssensor Felaktig sensor, lös anslutning, feljustering av magneten Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, justera magneterna
25 Fel på vridmomentsignal Momentsensor Felaktig sensor, lös anslutning, kabelskadet Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, byt vid behov
26 Fel på momentsensorhastighetssignal Momentsensor Felaktig sensor, lös anslutning, kabelskadet Kontrollera sensoranslutningen, inspektera för skador, byt vid behov
27 Styrenhets överström Styrenhet Överdriven belastning på motorn, kortslutning, styrenhetsfel Minska belastningen, kontrollera kablar, inspektera motor och styrenhet
30 Kommunikation misslyckades Display, styrenhet, kablage Lösa anslutningar, inkompatibla komponenter, firmwareproblem Kontrollera anslutningar, uppdatera firmware, byt ut felaktiga komponenter
33 Fel på bromsdetekteringskrets Bromssensor, kablage Felaktig sensor, lös anslutning, skadad kabel Kontrollera sensoranslutningen, inspektera kablar, byt ut sensorn vid behov
35 15V detekteringskretsfel Strömförsörjning, kablage Fel spänning, felaktig kabeldragning, skadade komponenter Kontrollera strömförsörjning och anslutningar, byt ut skadade komponenter
36 Knappsatsdetekteringskretsfel Knappsats, kablage Felaktigt knappsats, lös anslutning, skadad kabel Kontrollera knappsatsanslutningen, inspektera kablar, byt knappsats vid behov
37 WDT-kretsfel Styrenhet Styrenhetsfel Kontakta en professionell för diagnos och reparation
41 Batterispänningen är för hög/låg Batteri, laddare Felaktigt batteri, inkompatibel laddare, laddningsproblem Kontrollera kompatibilitet mellan batteri och laddare, inspektera batteri, justera laddningsinställningar
42 Batterispänningen är för hög/låg Batteri, laddare Felaktigt batteri, inkompatibel laddare, laddningsproblem Kontrollera kompatibilitet mellan batteri och laddare, inspektera batteri, justera laddningsinställningar
43 Battericellseffekt för hög Batteri Överhettning av batteri, överladdning, felaktigt batteri Låt batteriet svalna, kontrollera laddningsinställningar, byt ut vid behov
44 Enkel cellspänning för hög Batteri Obalanserade celler, överladdning, felaktigt batteri Balansera celler om möjligt, kontrollera laddningsinställningar, byt ut vid behov
45 Batteritemperatur för hög Batteri Överhettning på grund av kraftig användning eller hög omgivningstemperatur Låt batteriet svalna, undvik direkt solljus, förbättra ventilationen
46 Batteritemperatur för låg Batteri Exponering för kalla temperaturer Värm upp batteriet gradvis, undvik att förvara i extrem kyla
47 Batteriets SOC för hög Batteri Överladdning, felaktigt batterihanteringssystem (BMS) Kontrollera laddningsinställningarna, inspektera BMS, kalibrera om vid behov
48 Batteriets SOC för låg Batteri Otillräcklig laddning Ladda batteriet helt

Vanliga Bafang-problem och hur du åtgärdar dem

Utöver felkoder kan Bafang-system uppleva andra fel eller problem med cykelns elektriska eller mekaniska system som inte visar en specifik kod på displayen, men som ändå manifesterar sig som oväntat beteende, minskad prestanda eller till och med fullständigt fel på en komponent.

Felkod Beskrivning Potentiellt felaktig del(ar) Felsökningssteg
CF01 Masskod Display, Kontroller Kontrollera displayen och dess anslutningar. Om problemet kvarstår, byt ut displayen, och om det inte fungerar, byt ut kontrollenheten.
CF02 Displayen kan inte slås på Display, kontrollenhet, batteri Kontrollera displayen, dess anslutningar och batterinivån. Om displayen fortfarande inte slås på, byt ut displayen, och om det inte fungerar, byt ut kontrollenheten.
CF03 Okontrollerad acceleration (motorn startar omedelbart med hög hastighet) Kontrollenhet, sensor Byt ut kontrollenheten; om problemet kvarstår, byt ut sensorn.
CF04 Fel på el-bromsen El-broms, kontrollenhet Kontrollera anslutningar och inställningar för bromssensorn. Byt ut el-bromsen; om felet fortfarande uppstår, byt ut kontrollenheten.
CF05 Lampan fungerar inte Lampa Kontrollera lampan, dess anslutningar och inställningar. Om problemet kvarstår, byt ut lampan.
CF06 Gångassistansfunktionen (6 km/h) fungerar inte Kontrollenhet, display, motor Kontrollera inställningar och kablage. Byt ut kontrollenheten; om felet kvarstår, byt ut displayen. Om felet fortfarande kvarstår, byt ut motorn.
CF07 Gasreglaget fungerar inte Gasreglage, kontrollenhet Kontrollera gasreglagets anslutningar och inställningar. Om problemet kvarstår, byt ut gasreglaget eller kontrollenheten.
CF08 Kort räckvidd Batteri Kontrollera batterihälsa, däcktryck, terräng och assistansnivå. Överväg att byta ut batteriet vid behov.
CF09 Problem med displayen (vattenskada, trasig knapp, svart skärm, etc.) Display Kontrollera anslutningar och uppdatera firmware. Om problemet kvarstår, byt ut displayen.

Vanliga problem utan felkoder

Ibland kan din Bafang-motor drabbas av problem som inte visas som en felkod på displayen. Här är några vanliga problem och hur du felsöker dem.

Problem Möjligen felaktig(a) del(ar) Felsökningssteg
Vibrationer eller oljud från motorn när du cyklar på plan väg Motor, kontrollenhet
 1. Kontrollera motorns kugghjul och lager.
 2. Byt ut kontrollenheten för att testa om den fungerar korrekt.
Pedalassistans fungerar, men gångassistans gör det inte Display, kontrollenhet
 1. Byt ut displayen för att se om den fungerar.
 2. Byt ut kontrollenheten för testning.
Gångassistans fungerar, men motorn misslyckas eller hackar under trampning Pedalsensor, kontrollenhet
 1. Kontrollera pedalsensorn och dess kablar.
 2. Testa med en annan kontrollenhet.
Displayen slås inte på Batteri, display, kontrollenhet
 1. Kontrollera batteriladdning och anslutningar.
 2. Kontrollera displayens anslutningar.
 3. Testa en ny kontrollenhet.
Ljusen tänds inte Lampa, display, kontrollenhet
 1. Se till att lamporna är ordentligt anslutna.
 2. Kontrollera displayinställningarna.
 3. Testa med en annan kontrollenhet.

Ytterligare felsökningstips

 1. Kontrollera anslutningarna: Se till att alla kablar och kontakter är ordentligt fastsatta på motorn, batteriet, displayen och andra komponenter. Lösa anslutningar kan orsaka intermittenta problem eller fullständigt fel.
 2. Starta om systemet: En enkel omstart (stänga av och sätta på systemet) kan ibland lösa mindre fel eller kommunikationsfel.
 3. Inspektera för skador: Leta efter synliga tecken på slitage, skador eller korrosion på kablar, kontakter och komponenter. Skadade delar kan behöva bytas ut.
 4. Kontrollera batteri- och displayanslutningar: Se till att batteriet är ordentligt anslutet och laddat. Om displayen inte slås på, kontrollera dess anslutningar och försök att byta ut den.
 5. Kontrollera kontrollenheten: Om flera komponenter inte fungerar eller om problemet kvarstår efter att du har kontrollerat anslutningarna och bytt ut enskilda delar, kan själva kontrollenheten vara felaktig och måste bytas ut.
 6. Konsultera din manual: Din Bafang-elcykelmanual innehåller ofta modellspecifika felsökningssteg och diagram som kan vara till hjälp.
 7. Sök professionell hjälp: Om du är osäker eller obekväm med att utföra reparationer själv, tveka inte att kontakta en kvalificerad elcykeltekniker.

Håll din Bafang smidig

Regelbundet underhåll kan förhindra många Bafang-felkoder och fel. Håll din elcykel ren, smord och kontrollera om det finns lösa anslutningar före varje körning. Genom att förstå dessa koder och vidta proaktiva åtgärder kan du njuta av din Bafang-elcykel – oavsett om det är en Bafang BBS-Serie (BBS01B, BBS02B, BBSHD), M-Serie (M400, M410, M500, M600, M620, M820) eller en annan modell – i många år framöver. Kom ihåg att lite felsökningskunskap räcker långt för att hålla dina elcykeläventyr smidiga.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *